हत्या भन्नाले कुनै पनि जिवित प्राणीलाई मार्नु भन्ने बुझिन्छ।


परिभाषा सम्पादन गर्नुहोस्

इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्

कानुन सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सूची सम्पादन गर्नुहोस्

बाहिरी कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्