हत्या भन्नाले कुनै पनि जिवित प्राणीलाई मार्नु भन्ने बुझिन्छ।


परिभाषासम्पादन

इतिहाससम्पादन

कानुनसम्पादन

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

बाहिरी कडीहरूसम्पादन