1. कुनै सामान काट्ने वा घोच्ने औजार
  2. नेपाली चलचित्र हतियार