साधारण व्याज

कुनैपनि रकम सापटी वा ऋण लिएपछी निश्चित समय मा निश्चित रकम थप गरी दिनुपर्ने हुन्छ उक्त रकमको पुन व्याज तीर्नु नपर्ने गरी लीएको रकम सवा को ra थप रकम व्याज हो । यसरि लिएको तरिका लाई साधारण व्याज भनिन्छ ।

साधारण व्याज मा परयोग हुने शब्दसम्पादन