साक्षरता को अर्थ हो साक्षर हुनु अर्थात पढने र लेख्ने क्षमताबाट संपन्न हुनु। अलग अलग देशमा साक्षरताको अलग अलग मापदण्ड छ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

हाल नेपालको साक्षरता दर 65.9 रहेको छ।