साक्षरता को अर्थ हो साक्षर हुनु अर्थात पढने र लेख्ने क्षमताबाट संपन्न हुनु। अलग अलग देशमा साक्षरताको अलग अलग मापदण्ड छ।

साक्षरता 3R प्राप्ति लाई लिइन्थ्यो।3R को अर्थ हुन्छ ।पढाई ,लेखाइ र अर्थमेटिक को ज्ञान् भएको हुनु लाई साक्षर भनिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

हाल नेपालको साक्षरता दर 65.9 रहेको छ।