समय, कालचक्र र वर्ष मिति मापनको एक प्रणालीलाई सम्बत भनिन्छ । यसका वैकल्पिक हिज्जेहरू संवत्, सम्वत्, सम्बत्, संवत, संबत हुन् ।


थप हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्