संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान अमेरिकाको सर्वोच्च कानुन हो। यो कानुन सन् १७८९ देखि लागू भएको हो। यो संविधानमा हालसम्म २७ पटक संशोधन भएको छ। 

संविधानमा ८ धारा रहेका छन्।
{{Translated from English}}

नोट सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

Footnotes सम्पादन गर्नुहोस्