"महायान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन
'''महायान''' वर्तमान कालमा [[बौद्ध धर्म]] को दुई प्रमुख शाखाहरू मध्ये एक हो। अर्को शाखाको नाम [[थेरवाद]] हो। महायान बुद्ध धर्म [[भारत]] बाट आरम्भ भएर उत्तर तिर धेरै अरू [[एशिया|एशियाली देश]] हरूमा फैलिएर गए, जस्तै [[चीन]], [[जापान]], [[कोरिया]], [[ताइवान]], [[तिब्बत]], [[भूटान]], [[मंगोलिया]] र [[सिंगापुर]]। महायान सम्प्रदायको अगाडि अरू उपशाखा हरू पनि छन्, मसलन ज़ेन/चान, पवित्र भूमि, तियानताई, निचिरेन, शिन्गोन, तेन्दाई तथा तिब्बती बौद्ध धर्म।<ref name="ref46mufom">[http://books.google.com/books?id=OkEy4_yTr-cC Establishing a pure land on earth: the Foguang Buddhist perspective on modernization and globalization], Stuart Chandler, University of Hawaii Press, 2004, ISBN 978-0-8248-2746-5, ''... The Hinayana school is identified with the Theravada tradition, which is practiced in Thailand, Sti Lanka, Myanmar, etc. The Mahayana school, by contrast, is seen as having taken root in China, Japan, Korea, and Tibet ...''</ref>
 
== थेरवाद और महायानमहायानको में अंतरफरक ==
'थेरवाद' शब्द का अर्थ हैहो 'बड़े-बुज़ुर्गोंश्रेष्ठ कापुरुषहरुको कहनाकुरा'। बौद्ध धर्मधर्मको कीयो इस शाखा मेंशाखामा [[पालि भाषा]] मेंमा लिखे हुएलेखिएको प्राचीन [[त्रिपिटक]] धार्मिक ग्रंथों काग्रन्थहरूका पालन करने पर ज़ोरगर्नुमा दियाजोर जातादिने है।गर्दछन। थेरवाद अनुयायियोंबौद्ध काअनुयायीहरूको कहनाअनुसार है कि इस से वेयसलाई बौद्ध धर्मधर्मको कोमूलरूपमा उसकेमानिन्छन। मूलयिनीहरुको रूप में मानते हैं। इनके लिएलागि [[महात्मा बुद्ध]] एक महापुरुष ज़रूरजरूर हैंहो लेकिनतर कोईकुनै देवतादेउता नहीं।होइन। वेउनीहरू उन्हेंबुद्ध पूजतेलाई नहींपूजा औरगर्दैनन् ही उनकेउनीहरूको धार्मिक समारोहोंसमारोहमा मेंपनि बुद्ध-पूजा होती है।हुँदैनन्। जहाँ महायान बौद्ध परम्पराओंपरम्परा मेंहरूमा देवी-देवताओं जैसेदेउता बहुतइत्यादि सेधेरै दिव्य-जीवको जीवों को माना जातामान्ने हैगर्दछन वहाँतर थेरवाद बौद्ध परम्पराओंपरम्परामा मेंयस्तो ऐसीकुनै किसीपुजापाठ हस्तीहुँदैनन्। कोथेरवादको नहींमतमा पूजाहरेक जाता। थेरवादियों का मानना है कि हर मनुष्य कोमनुष्यको स्वयं ही निर्वाण कानिर्वाणको मार्ग ढूंढनाखोज्नु होतापर्नेहुन्छा। है।यस इनसमुदायमा समुदायोंयुवा मेंहरूको युवकोंभिक्षु केबनाउनेमा भिक्षुक बनने को बहुतधेरै शुभ माना जाता है और यहाँ यह रिवायत भी है किमानिन्छन् युवक कुछयुवाहरू दिनोंकेहि केदिनको लिएलागि भिक्षु बनकरबनाई फिरफेरी गृहस्थगृहस्थमा मेंफर्किंने लौटचलन जातापनि है।छन्। थेरवाद शाखा दक्षिणी एशियाईएशायाली क्षेत्रों मेंक्षेत्रहरूमा प्रचलित हैछन्, जैसे कीजस्तै [[श्रीलंका]], [[बर्मा]], [[कम्बोडिया]], [[वियतनाम]], [[थाईलैंड]] और [[लाओस]]।<ref name="ref51hicax">[http://books.google.com/books?id=7__VXD1KPAEC Inside Buddhism (eBook)], Kathy Zaun, Lorenz Educational Press, ISBN 978-0-7877-8193-4, Pages 26-27</ref> पहलेप्राचीन ज़माने मेंजमानामा 'थेरवाद' को '[[हीनयान]] शाखा' कहाभन्ने जाता थागर्दछन, लेकिन अब बहुततर विद्वानआजकल कहतेधेरै हैंविद्वानहरू कियी यहदुवै दोनोंअलगै अलगभएको हैं।मानिन्छन्।
 
महायान बौद्ध धर्मधर्मको केअनुयायीहरूको अनुयायी कहते हैं किअनुसार अधिकतर मनुष्योंप्राणीको के लिएलागि निर्वाण-मार्ग अकेलेस्वयंले ढूंढनाखोज्न मुश्किल या असम्भव है और उन्हें इसहुनाले कार्ययस मेंकार्यमा सहायता मिलनीगर्नु चाहिए।पर्ने वेहुन्छ। समझतेउनीहरू हैंमतअनुसार किब्रह्माण्डको ब्रह्माण्ड के सभीसम्पूर्ण प्राणी एक-दुसरेआपसमा सम्बन्ध सेरहेको जुड़े हैंत्यसै औरकारण सभीसबै सेलाई प्रेम, करनाकरुणा और सभीमाया केगरी निर्वाणसबैको केनिर्वाणक लिएलागि प्रयत्न करनागर्नु ज़रूरीपर्ने है।जरुरी किसीमानिन्छ। भीकुनै प्राणीपनि केप्राणीको लिएलागि दुष्भावना नहींगर्नु रखनीहुँदैनन् चाहिएकि क्योंकिन कि सभीसबै जन्म-मृत्यु के जंजाल मेंमा फंसेफसेको हैं।छन्। एक हत्यारा यावा एक तुच्छ जीव अपनाआफ्नो हीपुनर्जन्ममा कोई फिर से जन्मास्वयमको पूर्वज भीपनि होहुन सकतासक्छन, हैयसै इसलिएकारण उनकीउसको भीपनि सहायतासकता करनीगर्नु चाहिए।पर्छा। प्रेरणा और सहायतासहायताको के लिएलागि [[बोधिसत्त्वों]] कोलाई मानामनिन्ने जाता हैगर्दछ जो वेनिर्वाणको प्राणीप्राप्ति हैंभैसकेको जो निर्वाण पा चुके हैं।छन्। महायान शाखाशाखामा मेंयस्ता ऐसे हज़ारोंहजारों बोधिसत्त्वों को पूजा जातागर्दछन है औरबोधिसत्त्वको उनकायस इससम्प्रदायमा सम्प्रदायभगवानको मेंदर्जामा देवताओं-जैसाराखिएको दर्जापाईन्छ। है।यी इनबोधिसत्त्वहरूमा बोधिसत्त्वों में कुछकुनै बहुतएकदम प्रसिद्ध हैंछन्, उदाहरणउदाहरणको के लिएलागि [[अवलोकितेश्वर]] (अर्थ: 'दृष्टि नीचे जगत परजगतको डालनेनाथ वालेअवथा प्रभुजगतेश्वर'), [[अमिताभ]] (अर्थ: 'अनंत प्रकाश', 'अमित आभा'), मैत्रेय, मंजुश्री और क्षितिगर्भ।<ref name="ref51hicax"/>
 
'''महायान बौद्ध धर्मधर्मको के अनुयायी'''
 
[[चीनचिन]] (78%)
 
[[जापान]] (95%)
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/580748" बाट अनुप्रेषित