"अफगानिस्तानका प्रदेशहरू" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा
maintenance new pages, replaced: ज़ → ज (34), फ़ → फ (45)
सा (रोबोट ले थप्दै: hi:अफ़ग़ानिस्तान के प्रांत)
सा (maintenance new pages, replaced: ज़ → ज (34), फ़ → फ (45))
!align="left"|प्रान्त
!align="left"|नक़्शा संख्यांक​
!align="right"|आइसो ३१६६-२:एऍफ़एऍफ<ref>ISO 3166-2:AF (International Organization for Standardization, ISO 3166-2) codes for the provinces of Afghanistan</ref>
!align="left"|केंद्र
!align="right"|आबादी<ref>http://www.mrrd.gov.af/nabdp/Provincial%20Development%20Plan.htm</ref>
!align="right"|संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र
|-
| [[बदख़्शान प्रान्त|बदख़्शान]] || align="center"| ३० || align="center"| AF-BDS || [[फ़ैज़ाबाद​फैजाबाद​, बदख़्शान|फ़ैज़ाबाद​फैजाबाद]] || align=right| ८,१९,३९६ || align=right| ४४,०५९ || [[दरी फ़ारसीफारसी]], [[पामीरी भाषाएँ]], [[पश्तो]] || २९ जिल्ला|| पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[बादग़ीस प्रान्त|बादग़ीस]] || align="center"| ४ || align="center"| AF-BDG || [[क़ला-ए-नौ, अफगानिस्थान|क़ला-ए-नौ]] || align=right| ४,९९,३९३ || align=right| २०,५९१ || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो || ७ जिल्ला|| पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[बग़लान प्रान्त|बग़लान]] || align="center"| १९ || align="center"| AF-BGL || [[पुल-ए-ख़ुमरी]] || align=right| ७,४१,६९० || align=right| २१,११८ ||दरी फ़ारसीफारसी, [[उज़बेकउजबेक भाषा|उज़बेकउजबेक]], [[तुर्कमेन भाषा|तुर्कमेन]], पश्तो || १६ जिल्ला|| पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[बल्ख़ प्रान्त|बल्ख़]] || align="center"| १३ || align="center"| AF-BAL || [[मज़ारमजार-ए-शरीफ़शरीफ]] || align=right| ११,२३,९४८ || align=right| १७,२४९ || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो || १५ जिल्ला || पश्चिमोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[बामयान प्रान्त|बामयान]] || align="center"| १५ || align="center"| AF-BAM || [[बामयान, अफगानिस्थान|बामयान]] || align=right| ३,४३,८९२ || align=right| १४,१७५ || दरी फ़ारसीफारसी || ७ जिल्ला || मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[दायकुंदी प्रान्त|दायकुंदी]] || align="center"| १० || align="center"| AF-DAY || [[नीली, अफगानिस्थान|नीली]] || align=right| ४,७७,५४४ || align=right| १८,०८८ || दरी फ़ारसीफारसी और पश्तो || ८ ज़िलेजिले<br>२००४ मा [[ओरूज़्गानओरूज्गान प्रान्त]] बिभाजन गरेर बनाईयो || दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[फ़राहफराह प्रान्त|फ़राहफराह]] || align="center"| २ || align="center"| AF-FRA || [[फ़राहफराह, अफगानिस्थान|फ़राहफराह]] || align=right| ४,९३,००७ || align=right| ४८,४७१ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी, [[बलोची भाषा|बलोची]]|| ११ जिल्ला|| पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[फ़ारयाबफारयाब प्रान्त|फ़ारयाबफारयाब]] || align="center"| ५ || align="center"| AF-FYB || [[मेयमना]] || align=right| ८,३३,७२४ || align=right| २०,२९३ || उज़बेकउजबेक, दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो व तुर्कमेन || १४ जिल्ला|| पश्चिमोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[ग़ज़नीग़जनी प्रान्त|ग़ज़नीग़जनी]] || align="center"| १६ || align="center"| AF-GHA || [[ग़ज़नीग़जनी]] || align=right| १०,८०,८४३ || align=right| २२,९१५ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || १९ जिल्ला || दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्थान
|-
| [[ग़ोर प्रान्त|ग़ोर]] || align="center"| ६ || align="center"| AF-GHO || [[चग़चरान]] || align=right| ६,३५,३०२ || align=right| ३६,४७९ || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो || १० जिल्ला || पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[हेलमंद प्रान्त|हेलमंद]] || align="center"| ७ || align="center"| AF-HEL || [[लश्कर गाह]] || align=right| १४,४१,७६९ || align=right| ५८,५८४ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || १३ जिल्ला || दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[हेरात प्रान्त|हेरात]] || align="center"| १ || align="center"| AF-HER || [[हेरात]] || align=right| १७,६२,१५७ || align=right| ५४,७७८ || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो, तुर्कमेन|| १५ जिल्ला || पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[जोज़जानजोजजान प्रान्त|जोज़जानजोजजान]] || align="center"| ८ || align="center"| AF-JOW || [[शबरग़ान]] || align=right| ४,२६,९८७ || align=right| ११,७९८ || उज़बेकउजबेक, तुर्कमेन,पश्तो व दरी फ़ारसीफारसी ||९ जिल्ला|| पश्चिमोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[काबुल प्रान्त|काबुल]] || align="center"| २२ || align="center"| AF-KAB || [[काबुल]] || align=right| ३३,१४,००० || align=right| ४,४६२ || दरी फ़ारसीफारसी, तुर्कमेन, पश्तो और उज़बेकउजबेक || १८ जिल्ला|| मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[कंदहार प्रान्त|कंदहार]] || align="center"| १२ || align="center"| AF-KAN || [[कंदहार]] || align=right| २९,१३,००० || align=right| ५४,०२२ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || १६ जिल्ला || दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्थान
|-
| [[कापीसा प्रान्त|कापीसा]] || align="center"| २९ || align="center"| AF-KAP || [[महमूद-ए-राक़ी]] || align=right| ३,५८,२६८ || align=right| १,८४२ || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो, पाशाई || ७ जिल्ला || मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[ख़ोस्त प्रान्त|ख़ोस्त]] || align="center"| २६ || align="center"| AF-KHO || [[ख़ोस्त]] || align=right| ६,३८,८४९ || align=right| ४,१५२ || पश्तो || १३ जिल्ला || दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्थान
| [[कुनर प्रान्त|कुनर]] || align="center"| ३४ || align="center"| AF-KNR || [[असदाबाद, अफगानिस्थान|असदाबाद]] || align=right| ४,१३,००८ || align=right| ४,९४२ || पश्तो || १५ जिल्ला || पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[कुंदुज़कुंदुज प्रान्त|कुंदुज़कुंदुज]] || align="center"| १८ || align="center"| AF-KDZ || [[कुंदुज़कुंदुज]] || align=right| ८,२०,००० || align=right| ८,०४० || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी, उज़बेकउजबेक व तुर्कमेन || ७ जिल्ला || पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[लग़मान प्रान्त|लग़मान]] || align="center"| ३२ || align="center"| AF-LAG || [[मेहतर लाम]] || align=right| ३,८२,२८० || align=right| ३,८४३ || पश्तो, [[पाशाई भाषा|पाशाई]], नूरिस्तानी व दरी फ़ारसीफारसी || ५ जिल्ला || पूर्वी अफगानिस्थान
|-
| [[लोगर प्रान्त|लोगर]] || align="center"| २३ || align="center"| AF-LOW || [[पुल-ए-आलम]] || align=right| ३,२२,७०४ || align=right| ३,८८० || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || ७ जिल्ला || मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[मैदान वरदक प्रान्त|मैदान वरदक]] || align="center"| २१ || align="center"| AF-WAR || [[मैदान शहर]] || align=right| ५,२९,३४३ || align=right| ९,९३४ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || ९ जिल्ला || मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[नंगरहार प्रान्त|नंगरहार]] || align="center"| ३३ || align="center"| AF-NAN || [[जलालाबाद, अफगानिस्थान|जलालाबाद]] || align=right| १३,४२,५१४ || align=right| ७,७२७ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || २३ जिल्ला || पूर्वी अफगानिस्थान
|-
| [[नीमरूज़नीमरूज प्रान्त|नीमरूज़नीमरूज]] || align="center"| ३ || align="center"| AF-NIM || [[ज़रंजजरंज]] || align=right| १,१७,९९१ || align=right| ४१,००५ || [[बलोची भाषा|बलोची]], पश्तो व दरी फ़ारसीफारसी || ५ जिल्ला || दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्थान
|-
| [[नूरिस्तान प्रान्त|नूरिस्तान]] || align="center"| ३१ || align="center"| AF-NUR || [[पारून]] || align=right| १,३०,९६४ || align=right| ९,२२५ || [[नूरिस्तानी भाषाएँ|नूरिस्तानी]], पश्तो || ७ जिल्ला || पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[पकतिया प्रान्त|पकतिया]] || align="center"| २४ || align="center"| AF-PIA || [[गरदेज़गरदेज]] || align=right| ४,१५,००० || align=right| ६,४३२ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || ११ जिल्ला || दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्थान
|-
| [[पकतीका प्रान्त|पकतीका]] || align="center"| २५ || align="center"| AF-PKA || [[शरना, अफगानिस्थान|शरना]] || align=right| ८,०९,७७२ || align=right| १९,४८२ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || १५ जिल्ला || दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्थान
|-
| [[पंजशीर प्रान्त|पंजशीर]] || align="center"| २८ || align="center"| AF-PAN || [[बाज़ारकबाजारक, पंजशीर|बाज़ारकबाजारक]] || align=right| १,२८,६२० || align=right| ३,६१० || दरी फ़ारसीफारसी || ५ ज़िलेजिले<br>२००४ मा [[परवान प्रान्त]] बिभाजन गरेर बनाईयो || पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[परवान प्रान्त|परवान]] || align="center"| २० || align="center"| AF-PAR || [[चारीकार]] || align=right| ४,९१,८७० || align=right| ५,९७४ || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो || ९ जिल्ला || मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[समंगान प्रान्त|समंगान]] || align="center"| १४ || align="center"| AF-SAM || [[समंगान]] || align=right| ३,७८,००० || align=right| ११,२६२ || दरी फ़ारसीफारसी, उज़बेकउजबेक || ५ जिल्ला || पश्चिमोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[सर-ए-पोल प्रान्त|सर-ए-पोल]] || align="center"| ९ || align="center"| AF-SAR || [[सर-ए-पोल शहर|सर-ए-पोल]] || align=right| ५,०५,४०० || align=right| १६,३६० || दरी फ़ारसीफारसी, पश्तो और उज़बेकउजबेक || ७ जिल्ला || पश्चिमोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[तख़ार प्रान्त|तख़ार]] || align="center"| २७ || align="center"| AF-TAK || [[तालोक़ान]] || align=right| ८,३०,३१९ || align=right| १२,३३३ || दरी फ़ारसीफारसी, उज़बेकउजबेक, पश्तो || १२ जिल्ला || पूर्वोत्तरी अफगानिस्थान
|-
| [[ओरूज़्गानओरूज्गान प्रान्त|ओरूज़्गानओरूज्गान]] || align="center"| ११ || align="center"| AF-ORU || [[तरीनकोट]] || align=right| ३,२०,५८९ || align=right| १२,६९६ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || ६ जिल्ला || मध्य अफगानिस्थान
|-
| [[ज़ाबुलजाबुल प्रान्त|ज़ाबुलजाबुल]] || align="center"| १७ || align="center"| AF-ZAB || [[क़लात, ज़ाबुलजाबुल प्रान्त|क़लात]] || align=right| २,४४,८९९ || align=right| १७,३४३ || पश्तो, दरी फ़ारसीफारसी || ९ जिल्ला || दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्थान
|}
 
==यसलाई पनि हेर्नुहोस==
*[[अफ्ग़ानिस्तान]]
*[[अफ़्ग़ानिस्तान]]
*[[विलायत (प्रशासनिक विभाग)]]
 
<small>{{reflist|2}}</small>
 
{{अफ़ग़ानिस्तानकोअफग़ानिस्तानको प्रान्त}}
 
[[श्रेणी:अफ़ग़ानिस्तानकोअफग़ानिस्तानको प्रान्त]]
[[श्रेणी:अफ़ग़ानिस्तानअफग़ानिस्तान]]
 
[[bg:Административно деление на Афганистан]]
३२,२५५

edits

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/291507" बाट अनुप्रेषित