यो एक  इङ्ल्यान्डको सहर हो।

बेलायतको नक्शामा विशाल म्यान्चेस्टर

अवस्था सम्पादन गर्नुहोस्

जनसङ्ख्या वितरण सम्पादन गर्नुहोस्

अन्य सम्पादन गर्नुहोस्

स्रोत सम्पादन गर्नुहोस्