विज्ञापन कुनैपनी व्यवसाय बढाउनका लागी ,कुनैपनी सामान बिकाउनका लागी वा कुनैपनी संस्था, उद्धोग, उत्पादन, प्रकाशन ,कृती आदिको प्रचारको लागी ग्राहकलाई सजिलै प्रभाव पार्नका निम्ती श्रव्य-दृश्य तथा इन्टरनेटको माध्यामबाट प्रसारित गराउनु लाई विज्ञापन भन्ने बुझिन्छ ।