विकिपिडिया:साउदी अरबको स्थानीय निकायका लेख

साउदी अरबका प्रान्तहरु सम्पादन

साउदी अरबमा १३ वटा प्रान्तहरु छन।

 1. हायल
 2. कासिम
 3. रियाध
 4. तबुक
 5. मदिना
 6. मक्का
 7. बाहा
 8. उत्तरी सिमा क्षेत्र
 9. जॉफ
 10. जिजान
 11. असिर
 12. नजरान
 13. पुर्वी प्रान्त

साउदी अरबका गभर्नरेटहरु (अरबी:محافظات मुहफजात) सम्पादन

हायल प्रान्त सम्पादन

कासिम प्रान्त सम्पादन

रियाध सम्पादन

तबुक सम्पादन

मदिना सम्पादन

मक्का सम्पादन

बाहा सम्पादन

 • अल अकिक
 • अल बाहा
 • अल मंदाग
 • अल मुख्वाह
 • अल कारा
 • बिलजुराशी
 • किलवाह

उत्तरी सिमा क्षेत्र सम्पादन

 • अरार
 • राफ्हा
 • तुर्याफ

जॉफ सम्पादन

 • अल कुरायत
 • दावमत अत जंदिल
 • सकाका

जिजान सम्पादन

 • अबु अरिश
 • अद दैर
 • अद दरब
 • अहद अल मसरिहा
 • अल अरिदाह
 • अल अयदाबी
 • अल हार्थ
 • अर रायथ
 • बायस
 • दमाद
 • फरसान
 • जिजान
 • सब्या
 • समता

असिर सम्पादन

 • आभा
 • अहद रुफायदा
 • अल मजरदा
 • अन नम्मास
 • बलकाम
 • बरेक
 • बिशाह
 • दलवान अल जनूब
 • खामिस मुसाय
 • मुहायिल
 • रिजाल अल्मा
 • सरत अबिदा
 • ताथलिथ

नजरान सम्पादन

 • अल खिरखिर
 • बदर अल जनूब
 • हुबुना
 • खुबास
 • नजरान
 • शारुरा
 • थार
 • यदमा

पुर्वी प्रान्त सम्पादन

 • अद दमाम
 • अल अशा
 • अल खाफजी
 • अल खुबार
 • अल कातिफ
 • अन नुऐरिया
 • बुकायक
 • हाफ्त अल बबिन
 • जुबैल
 • कार्या अल उल्या
 • रस तन्नुरा