विकिपिडिया:भिजुअल एडिटर

भिजुअल एडिटर अथवा यथादृश्य संपादिका विकिपिडिया सम्पादन को लागि एक नयाँ "दर्शनीय" विधि हो । यसलाई प्रयोग गर्नका लागि मानिसहरुलाई विकिमार्कप (विकि-कोड) सिक्न आवश्यक छैन । यो विधि "अल्फा" सदस्य-प्राधिकृत रूप मा अंग्रेजी विकिपिडिया मा डिसेम्बर २०१२ देखि उपलब्ध गराईएको थियो जसलाई अप्री ल २०१३ देखि १६ भाषाहरु मा उपलब्ध गराइएको थियो र अब यसलाई लगभग सबै अन्य भाषाहरु मा उपलब्ध गराइएको छ।

भिजुअल एडिटर को "अल्फ़ा" संस्करण को अंग्रेज़ी मा जानकारी दिंदै गरेको भिडियो।


Week of.. Launch Target projects Status
1 July Launch to all logged-in users as the default editor English-language Wikipedia Done
15 July Launch to all logged-in and anonymous users as the default editor English-language Wikipedia Done
24 July Launch to all logged-in users on other first-stage projects German (de), Spanish (es), French (fr), Hebrew (he), Italian (it), Polish (pl), Russian (ru) and Swedish (sv) Done
29 July Launch to all logged-in and anonymous users on other first-stage projects German (de), Spanish (es), French (fr), Hebrew (he), Italian (it), Polish (pl), Russian (ru) and Swedish (sv) Done
? Launch to all logged-in and anonymous users on all other projects All Wikipedias, except those languages with language variants, such as Chinese. Please update