विकिपिडिया:अपलोड/अज्ञात

कृपया स्रोत र लाइसेन्स नजानी विकिपिडियामा कुनै पनि फाइल अपलोड नगर्नुहोस्।

तिनलाई हटाइनेछ

यदि तपाईं कुनै फ़ाइलको कपीराइट सुरक्षाका बारेमा जान्नमा मदद चाहनुहुन्छ चौतारीमा सहायता माग्नुहोस्

विकिपिडियालाई यी जानकारी किन चाहियो?सम्पादन

विकिपिडियामा यी जानकारी दिन यसको लागि आवश्यक छ कि सामान्यतया कपीराइट धारक आफ्नो कार्यमा बदलाव गर्ने र त्यसलाई वितरित गर्ने अनुमति दिंदैनन्। यसै कारण विकिपिडियामा फ़ाइलहरुको प्रयोग गर्नका लागि सही भन्दा सही(explicit) अनुमतिको आवश्यकता हुन्छ।


  अपलोड पृष्ठमा फर्किने