वान पिस

इयीचिरो ओडाद्धारा लेखिएको जापानी माङआ।

वान पिस एइचिरो वडा द्वारा रचित माङ्गा (ग्राफिक उपन्यास) हो । तोइ एनिमेसनले यसैलाई आधार मानी एनिमे निर्माण गरेका छन् ।

बाह्य लिङ्कसम्पादन