लोरी आर्मेनियाको एउटा प्रान्त हो। यसको जनसङ्ख्या २५३,३५१ छ। यो जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ८.४% छ। यहाँको जनसङ्ख्या घनत्व ६६.८/km² (१७३/sq mi) छ। यहाँको राजधानी वनाद्जोर हो।

आर्मेनियाको प्रान्त