दिइएका आंकडा र बरम्बर्तालाई ग्राफमा अंकित जोडीएका रेखालाई रेखाचित्र भिनिन्छ ।

उदाहरणसम्पादन

तथ्यांक

रेखाचित्रसम्पादन

 
रेखाचित्र

बाह्य कडीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन