भगवान शिवको रूप

असुर हरूको सामुन्ने सुर गण टिक्न नसक्ने भएकोले उनी हरू भगवान शिवको शरणमा जादा , भगवानबाट ॠषि कश्यपको पत्नी वसुधाको कोख वाट आफ्नो ११ रूप प्रकट भई सुर गण लाई सहयोग गर्ने वर प्राप्त भई ११ रुद्रको उत्पन्न भयो | यी ११ रुद्र ल्लाई बत्तीसकोटि देवतामा गणना गरिन्छ|

'कपाली'

  • 'पिंगल,
  • 'भीम'
  • 'विलोहित'
  • 'शस्त्रभृत'
  • 'अभय'
  • 'अजपाद'
  • 'अहिबुध्न्य'
  • 'शंभु',
  • 'भव'
  • 'विरूपाक्ष'