मोती एक कडा, चम्किलो वस्तु हो जुन जीवित खोलिएको मोलस्क वा अन्य जनावरको नरम ऊतक (विशेष गरी आवरण) भित्र उत्पादन हुन्छ।

विभिन्न प्रकारका मोतीहरू

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन