मेरुदण्ड अक्षीय कंकालको एक हिस्सा हो।

मेरुदण्ड

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन