मूल्य भनेको कुनै पनि वस्तु अथवा चिजको मान्यतालाई मूल्य भनिन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्