मानव शरीर रचनामा, मानव मुख खाना प्राप्त गर्ने र राल उत्पादन गर्ने एउटा भाग हो।

बन्द मानव मुख

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्