मानव दाँतले खानाका वस्तुहरूलाई काट्ने र कुच्ने गरी निल्ने र पचाउनको लागि काम गर्छ।

मानव दाँत

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्