मातृकाहरू मातृ देवीहरूको समूह हो जसलाई हिन्दू धर्ममा सधैं सँगै चित्रण गरिन्छ।

मातृकाहरू
  1. ब्रह्माणी
  2. वैष्णवी
  3. महेश्वरी
  4. इन्द्राणी
  5. कौमारी
  6. वाराही
  7. चामुण्डी
  8. नारसिंही