महाअमेरिका

"महाअमेरिका" सम्पूर्ण उत्तरदक्षिण अमेरिकी महादेशको सामूहिक भूमिमास हो, जसमा यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरू समावेश छन्।

Americas (orthographic projection).svg