भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक सूचना प्रणाली (अङ्ग्रजीः Geographic Information System, GIS) पृथ्वीमा स्थित जानकारी वा डेटा लाई एकिकरण, भन्डारण, सम्पादन, विश्लेषण, विभाजन जस्ता कार्य गर्न सकिने सुचना प्रणाली हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन