प्रयोगकर्ता:Nawaraj Ghimire/प्रयोगस्थल-1

मेरो नाम नबराज घिमिरे हो ।सम्पादन

ठेगाना :सम्पादन

मेरो घर दोलखा हो ।

 
Bhaktapur darbar square on rainy day