प्रजातिहरू प्रायः जीवहरूको सबैभन्दा ठूलो समूहको रूपमा परिभाषित गरिन्छ जसमा उपयुक्त लिङ्ग वा मिलन प्रकारका दुई व्यक्तिहरूले प्रजनन सन्तान उत्पादन गर्न सक्छन्।

जैविक वर्गीकरण को पदानुक्रम

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्