पन्जाब

विकिपीडिया:बहुविकल्पी शब्द
(पञ्जाब (स्पष्टता) बाट पठाईएको)

पन्जाब दुई क्षेत्रमा विभाजन भएको थियो। भारत र पाकिस्तानको पन्जाब राज्य निम्न छ: