मुख्य सूची खोल्नुहोस्

पञ्जाब दुई क्षेत्रमा विभाजन भएको थियो । भारत र पाकिस्तानको पञ्जाब राज्य निम्न छ: