पञ्जाब (स्पष्टता)

(पञ्जाब बाट पठाईएको)

पञ्जाब दुई क्षेत्रमा विभाजन भएको थियो । भारत र पाकिस्तानको पञ्जाब राज्य निम्न छ: