पञ्जाब (स्पष्टता)

विकिपीडिया:बहुविकल्पी शब्द
(पञ्जाब बाट पठाईएको)

पञ्जाब दुई क्षेत्रमा विभाजन भएको थियो। भारत र पाकिस्तानको पञ्जाब राज्य निम्न छ: