कुनै व्यक्तिले अपराध गर्दछ वा कुनै व्यक्ति अपराधसँग सम्बन्धित छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी अधिकार प्रयोग गरि हिरासतमा लिने कार्यलाई पक्राउ भन्न सकिन्छ।

पक्राउको उद्देश्यसम्पादन

  1. कानुनको पालना गराउन
  2. शंकित व्यक्तिलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित गर्नको लागि अदालतमा उपस्थित गराउन,
  3. अपराध अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउन,
  4. भविष्यमा हुने सम्भावित अपराध हुनबाट रोक लगाउन
  5. शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न

पक्राउ पछि गरिने कारबाहीसम्पादन

दुर्ववहार बारेमा सोधपुछसम्पादन

घाइते वा बिरामी भएमा उपचारको व्यवस्थासम्पादन

तलासीसम्पादन

रोजनाम्चामा जनाउनेसम्पादन

पक्राउ परेको जाहेरीसम्पादन

सुरक्षाको व्यवस्थासम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन