नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

यो कार्यालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ र यसले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको लागि विविध कार्यहरु गर्दछ। आफुद्वारा मौलिक वा बौद्धिक रुपले गरिएको सिर्जना वा रचना यस कार्यालयमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि रचनाको दर्ता नगरे पनि स्वतः प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ मा उल्लेख गरिएको छ।