नाफा वा मुनाफा (अङ्ग्रेजी: Profit) भन्नाले खर्च (उत्पादन र सञ्चालन) भन्दा बढी आम्दानीको रकमलाई जनाउँदछ । संस्थाले वर्ष भरि आर्जन गरेको रकम त्यो रकम आर्जन गर्न गरिएको खर्च भन्दा जति बढी हुन्छ, त्यसलाई नाफा भनिन्छ ।

नाफा = आम्दानी - खर्च

परिभाषासम्पादन

खर्च भन्दा बढि आम्दानीको रकम नै नाफा हो । लेखामा संस्थाको नाफा विभिन्न तहमा गणना गरिन्छ ।

  1. खुद मुनाफा
  2. व्याज, आयकर, ह्रास तथा कट्टि अघिको नाफा
  3. व्याज, आयकर अघिको नाफा
  4. आयकर अघिको नाफा
  5. आयकर पघिको नाफा

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

थप हेर्नुहोस्सम्पादन