तिला नेपालको एक नदी हो ।

तिला
Tila Valley Jumla.JPG
स्थान
भौतिक विषेशताहरू
मुखकर्णाली नदी ०°उ॰ ०°पू॰ / ०°N ०°E / 0; 0.
जलाधारका विशेषताहरू
नदी प्रणालीकर्णाली नदी जल प्रवाह

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन