स्वागतम्!

नमस्ते Example! तपाईंँले लेखमा गर्नुभएको योगदानको कारण म तपाईंँलाई विकिपिडिया समुदायमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा यहाँले विकिपिडियालाई मन पराउनुहुनेछ र आफ्नो सम्पादनलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ।

तपाईंँले अज्ञात रूपमा समेत विकिपिडियामा योगदान दिन सक्नुहुन्छ; यद्यपि, तपाईंँले यस विकिपिडियामा खाता खोलेर योगदान दिनुभयो भने तपाईंँको आइपी ठेगाना सार्वजनिक हुने छैन र तपाईंँले नयाँ पृष्ठ निर्माणसमेत गर्न सक्नुहुन्छ।

खाता खोल्नुहोस्

तपाईंँले भर्खरै विकिपिडिया सुरुवात गर्नुभएकोले, यी पृष्ठहरू तपाईंँको लागि सहयोगी हुन सक्छ:

कसरी लेख बनाउने?

तपाईंँलाई कुनै किसिमको आवश्यक सहयोग चाहिएमा, यहाँ सूचीवद्ध भएका प्रयोगकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोला:

नयाँ प्रयोगकर्ता सहयोग टोली

आफ्नो सन्देस लेखिसकेपछि कृपया चारवटा टिल्डको प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्नुहोला (~~~~); यसले स्वतः तपाईंँको प्रयोगकर्ता नाम र मिति जोड्नेछ।

सम्पादन गर्नको लागि धन्यवाद!

To use this template, add

{{subst:welcome-anon}} ~~~~

to the user's talk page.

Parametersसम्पादन

All of these parameters are optional:

 • |cookie=y – adds an image of cookies: {{subst:welcome|cookie=y}}
 • |heading=no – Suppress the automatic heading: {{subst:welcome|heading=no}}
 • |headtext=Greetings! – Change the contents of the heading: {{subst:welcome|headtext=Greetings!}}
 • |1= for a custom additional message to replace "Happy editing!":
  {{subst:welcome-anon|1=I enjoy your work. Keep it up!}} ~~~~
 • |ipname= for the name of the IP's collective audience:
  {{subst:welcome-anon|ipname=Australians}} ~~~~
 • |art= name an article to which the anon user contributed in a positive way:
  {{subst:welcome-anon|art=Radar detector}} ~~~~

See alsoसम्पादन

TemplateDataसम्पादन

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Welcome-anon

A generic welcome template for anonymous users (IP addresses). Must be substituted.

[Edit template data]

Template parameters

Parameterविवरणप्रकारस्थिति
Additional message1

Additional message that replaces the default test

पूर्वनिर्धारित
Happy editing!
Stringवैकल्पिक
Name of IP useripname

The name of the person/audience behind the IP address, if known.

Stringवैकल्पिक
Linked articleart

Article at which the user has made positive contributions

पृष्ठsuggested
Do not thanknothanks

Do not thank for edits that are not helpful (though well-intentioned)

उदाहरण
y
Booleandeprecated
Do not link to poster's talknotalk

Do not link back to poster's talk page

उदाहरण
y
Booleandeprecated
headingheading

Suppresses the automatic heading

Unknownवैकल्पिक
heading textheadtext

Changes the contents of the heading

उदाहरण
Greetings!
Auto value
Welcome!
Stringवैकल्पिक
cookiecookie

Adds a picture of cookies

उदाहरण
y
Unknownवैकल्पिक
new usernewuser

Uses alternate text not linking to the editor's contributions

उदाहरण
y
Unknownवैकल्पिक