Stop icon यो तपाईँको लागि अन्तिम चेतावनी हो। यसपछि तपाईँद्वारा विकिपिडियालाई क्षति पुग्न गएमा, कार्य भएमा तपाईँलाई बिना कुनै सूचना सम्पादन गर्नबाट अवरोधित गर्न सकिनेछ