ढाँचा:Uw-vandalism3

Warning icon Please stop your disruptive editing. If you continue to vandalize Wikipedia, you may be blocked from editing.


ढाँचा कागजात

प्रयोग:

{{subst:ढाँचा:Uw-vandalism3}}
{{subst:ढाँचा:Uw-vandalism3|article}} एक article सन्दर्भलाई निर्दिष्ट गर्दछ
{{subst:ढाँचा:Uw-vandalism3|article|थप पाठ}}ले सन्देशको अन्तमा
  • यो ढाँचाले प्रयोगकर्ता चेतावनी परियोजना द्वारा आयोजित निर्देशन अनुरूप सुनिश्चित गर्दछ । कृपया प्रयोगकर्ता चेतावनी वार्ता पृष्ठमा यी ढाँचाहरूको सामान्य दृश्यरूपलाई छलफल गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, शीर्ष-बाँया कुनामा) ।
  • कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिन प्रयोगकर्ता वार्ता पृष्ठमा सन्देश ढाँचाको सूचकाङ्कको प्रयोग हेर्नुहोस् । तपाईंले पठाउनु भएको सन्देशबाट भ्रम उत्पन्न नगर्न उत्तम ढाँचा लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • प्रतिस्थापन गर्नुपरेमा {{subst:ढाँचा:Uw-vandalism3}} लाई भन्दा {{ढाँचा:Uw-vandalism3}} को प्रयोगलाई सम्झनुहोस् ।
  • यो ढाँचाले पार्सर कार्यको प्रयोग गर्दछ । तपाईंको सन्देशमा बढी विवरण थप्न, तपाईले ढाँचा articleको अन्त्यमा केहि अतिरिक्त पाठ थप्न सक्नुहुन्छ । यदि यस्तो article वा अतिरिक्त पाठमा URL वा केहि बराबर चिन्ह ("=") समावेश गर्दछ भने, article वा "1=" सँग पाठ उपसर्ग नथपेसम्म यसले पार्सरको कार्य तोड्न सक्दछ ।
प्रयोगकर्ता चेतावनी uw-vandalism श्रृंखलाको एक भाग
तह १ तह २ तह ३ तह ४ तह ४ आाइम
{{uw-vandalism1}} {{uw-vandalism2}} {{uw-vandalism3}} {{uw-vandalism4}} {{uw-vandalism4im}}