no-2Denne brukaren/brukeren har god kjennskap til norsk.