ढाँचा:Template link with parameters

(ढाँचा:Tlp बाट पठाईएको)

{{[[ढाँचा:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}