• No Header {{subst:Test-warn-deletion|(मेटाईएको पृष्ठको नाम)}} ।
  • Linked Header {{subst:Test-warn-deletion|(मेटाईएको पृष्ठको नाम)|header=1}} ।
  • Own Header {{subst:Test-warn-deletion|(मेटाईएको पृष्ठको नाम)|header=1|header-text=(header text)}} ।
  • Specific namespace: |namespace=article}} लेखको सट्टामा प्रयोग गर्नुहोस् }}

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्