ढाँचा:Soft redirect

(ढाँचा:Softredirect बाट पठाईएको)

नरम अनुप्रेषण:[[:{{{1}}}|{{{1}}}]]
यो एक नरम अनुप्रेषण हो।