चित्र:{{{1}}} मा गैर-मुक्त तर्क

सम्पादन गर्नुहोस्

[[:चित्र:{{{1}}}]] अपलोड गर्नु भएकोमा धन्यवाद । तस्विर गैर-मुक्त सामग्री मानदण्डमा प्रयोग भइरहेको छ, तर विशिष्ट प्रयोगको विकिपिडियामा उपयुक्त व्याख्या वा तर्क छैन । कृपया [[:चित्र:{{{1}}}|तस्विर विवरण पृष्ठ]]मा जानुहोस्, र यसलाई गैर-मुक्त तर्क समावेश गर्न सम्पादन गर्नुहोस् ।

अन्य गैर-मुक्त मिडिया अपलोड गर्नुभएको छ भने, तपाईंले ती पृष्ठहरूमा पनि गैर-मुक्त तर्क निर्दिष्ट गर्नुभए-नभएको जाँच गर्नुहोस् । तपाईंले "योगदान पृष्ठमा" क्लिक गरेर सम्पादन गर्नुभएको 'फाइल' पृष्ठहरूको सूची फेला पार्न सक्नुहुन्छ । ध्यान दिनुहोस् कि कुनै पनि गैर-मुक्त मिडियाले यस्तो व्याख्याको समावेश नगरेमा शीघ्र मेटाउने मापदण्डको खण्ड फा६ अनुसार एक हप्ता पछि हटाइनेछ । यदि फाइल पहिले नै मेटिएको रहेछ भने, नमेटाउनको लागी अनुरोध गरि, समस्या समाधानका लागी एक मौका सोध्न सक्नुहुन्छ । धन्यवाद ।