कुनै दिन छैन

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

प्रयोगसम्पादन

कोडपरिणाम
{{For year month day|year=2004|month=3|day=10}}१७ वर्ष, ७ महिना, र १२ दिन
{{For year month day|year=2006|month=9|day=2}}१५ वर्ष, १ महिना, र २० दिन
{{For year month day|year=२०२१|month=अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "१"।|day=अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "२"।}}अभिव्यक्ति त्रुटि: अनपेक्षित < सञ्चालक। वर्ष, अभिव्यक्ति त्रुटि: अनपेक्षित < सञ्चालक। महिना, र अभिव्यक्ति त्रुटि: अनपेक्षित < सञ्चालक। दिन

See alsoसम्पादन