ढाँचा:संगठन

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

यस ढाँचा संग प्रयोग गरियेका सन्दर्भहरू:-

{{Infobox
|नाम =
|अन्य नाम =
|लोगो =
|ध्येय शब्द =
|स्थापना =
|प्रकार =
|मुख्यालय =
|सदस्यता =
|अधिकारिक भाषाहरू =
|अध्यक्ष =
|वेबसाईट =
}}