ढाँचा:प्रयोगकर्ता फाइल सार्ने

Wikipedia File mover.svgयो प्रयोगकर्तालाई नेपाली विकिपिडियामा फाइल सार्ने अधिकार प्राप्त छ । (परिक्षण)