ढाँचा:प्रयोगकर्ता प्रशासक

यो प्रयोगकर्तालाई नेपाली विकिपिडियामा प्रशासक अधिकार प्राप्त छ । (परिक्षण)