ढाँचा:कम्पनी

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

यस ढाँचा संग प्रयोग हुने सन्दर्भहरू:-

{{कम्पनी
|नाम =
|लोगो = 
|प्रकार = 
|उद्योग = 
|स्थापित वर्ष = 
|संस्थापक = 
|मुख्यालय = 
|सेवा क्षेत्र =
|प्रमुख ब्यक्तिहरू = 
|उत्पादन = 
|राजस्व =
|चालु पुँजी = 
|चुक्ता पुँजी = 
|कर्मचारी =
|उत्पादक =
|परिसम्पत्ति =

|सञ्चालन आय =
|शुद्ध आय =
|वेबसाईट = 
}}