व्यक्तिगत उपाधि धारण गर्ने सम्पादन गर्नुहोस्

 • डक्टर अफ फिलोसोफी (विद्यावारिधी) प्राप्त गर्ने
 • चिकित्सक स्वास्थकर्मी
  • फिजिसियन
  • सर्जन
  • डेन्टिस्ट
  • भेटेनरी चिकित्सक
  • अप्टोमेट्रिस्ट