जर्जिया (स्पष्टता)

विकिमिडिया बहुविकल्पी पृष्ठ

जर्जिया मुख्यत निम्न स्थानसँग सम्बन्धित छ:

  • जर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रदेश

जर्जिया शब्द निम्न विषयसँग पनि सम्बन्धित छ:

यी पनि हेर्नुहोस्सम्पादन