चेपाङ भाषा नेपालमा बोलिने एक प्रमुख भाषा हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन

भाषाहरूको ISO कोड

अथवा यो हेर्नुहोस्