चित्रकारी भनेको रंग, pigment, र रंग वा अन्य माध्यम लागू गर्ने अभ्यास हो। चित्रकला दृश्य कलामा एक महत्त्वपूर्ण रूप हो, जस्तै चित्र, गेस्चर (गेस्चरल चित्रकलामा), संरचना, कथा (कथा कला जस्तो), वा अमूर्त (अमूर्त कला जस्तो)।


Sunset painting view.jpg


Lakeside night view.jpg


Lovely autom weather.jpg


House near lane.jpg